preloader image

Уеб разработка

Procredit Bank

Тип на проекта

Разработка на уеб сайт

Уеб сайт

https://www.procreditbank.bg/

Резюме

Интерактивен уеб сайт

Нашият екип разработи адаптивен уеб сайт, за нуждите на Procredit Bank България и Гърция. Сайта предлага персонализирано съдържание, базирано на потребителското поведение и търсене, множество функционалности за банкови продукти, като кредитен калкулатор, лихвени калкулатори и други.

Управление на проекта

Координиране на функционалности за два различни пазара

Нашите експерти проектират и развиват уеб платформа, която функционира в България и Гърция едновременно. За нас различните изисквания на пазарите и спецификиците в културните и езикови насоки, не са проблем.

Дизайн

Стил от ново поколение

Нашите дизайнери разработиха стилни дизайни на уеб сайта, в пълен синхрон с корпоративните изисквания, текущите маркетинговите кампании и винаги в съответсвие с най-добрите UI/UX практики.

Програмиране

Сигурността на първо място

Системата е разработена с PHP и е интегрирана с вътрешната банкова система. Нашите специалисти прилагат най-добрите практики в сферата на сигурността и кодът успешно минава регулярни тестове за сигурност (Penetration Test), провеждани от независим анализатор.

Поддръжка

Винаги в крак с последните новости

Нашият екип поддържа системата в изправност, осъществявайки технически контрол, вдигане на версии на елементи, непрестанно тестване и подобряване.

Разкажете ни повече за Вашата идея

Имате идея за проект?
Нека го обсъдим, оценим и реализираме!

Свържете се с нас