preloader image

Контрол
на качеството

Качеството на софтуерните продукти, често не е видимо в началото, но в последствие има важно значение.

Ползи

Качество на изискванията, качесво на процеса, качество на кода и качество на продукта.

Качество на изискванията

Често нашите клиенти нямат познания в областта на софтуерната разработка и не знаят как да дефинират изискванията си недвусмислено и пълно. Нашият екип участва активно в този процес до пълното , детайлно и ясно дефиниране на критерии за приемане, гранични стойности и специфики.

План за действие

Нашите експерти съставят детайлни планове за тестване на системите и проследяване на резултатите от началните фази до крайния продукт.

Конрол на качесвото

Контролът на качеството се реализира на няколко различни нива чрез проследяване на архитектурните решения на разработчиците, качеството на самия код и качеството на реализираните компоненти.

Тестване

Инженерите по качество прилагат различни подходи за тестване на системите и приложенията - автоматизирани тестове, тестове на натоварвания, тестове за сигурност, потребителски тествания.

ТЕХНОЛОГИИ

Как успяваме да подсигурим качеството на нашите продукти?

Jest
Cucumber
Cypress
Playwright
Selenium
Appium
Browserstack

Разкажете ни повече за Вашата идея

Имате идея за проект?
Нека го обсъдим, оценим и реализираме!

Свържете се с нас