preloader image

UI / UX
и дизайн

Ние създаваме най-доброто потребителско преживяване, влагайки креативност и внимание към детайла.

Ползи

Създаваме имидж , който да ви отличи от вашите конкуренти

Проучване на изискванията

Нашите дизайнери работят заедно с клиента, за да разберат целите, нуждите и очакванията му. За целта се прави анализ на конкурентите, на съществуващата корпоративна идентичност и потребителските очаквания.

Дефиниране на стратегия

Стратегическото позициониране на нашите клиенти се базира на анализите на пазарите и потребителските изисквания. То има за цел да дефинира подхода и пътя към желаните резултати.

Разработка на концепция

Въз основа на нашите проучвания и вашите желания, ние разработваме концепции, които покриват основни елементи на дизайна и имат за цел да определят посоката на работа.

Съставяне на цялостен дизайн

Ние разработваме цялостен дизайн, както за уеб и мобилни системи, така и за корпоративна идентичност в съответствие с най-добрите практики за UX/UI.

Подготовка на прототип

Нашите дизайнери разработват интерактивни прототипи, които демонстрират потребителското преживяване и основните функционалности на системата.

Дизайн системи

Ние съставяме детайлна документация на визуалните елементи, която съдържа типографии, цветови схеми, иконография, разстояния и разположение на елементи.

ТЕХНОЛОГИИ

Какво ни помага да развихрим въображението си?

Figma
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Premier

Разкажете ни повече за Вашата идея

Имате идея за проект?
Нека го обсъдим, оценим и реализираме!

Свържете се с нас