preloader image

Управление
на проекти

Срока и бюджета имат значение и ние ще ги спазим

Какво включва управлението на проекта

Планиране на софтуерната разработка

Дефиниране на цели и обхват на проекта

Правилното дефиниране на желаните функционалности, сигурност, бързодействие и имиджово позициониране е първата стъпка към успешен проект.

Планиране на дейностите по проекта

Ние ще съставим подробен план за изпълнение на проекта, включващ детайлно дефинирани задачи, оценка на необходимото време и стриктни срокове за изпълнение.

Координация на екипа

Софтуерните екипи се състоят от дизайнери, разработчици и инженери на качеството. Дейностите на всеки един трябва да бъдат следени и изпълнявани в точната последователност.

Прозрачност и информираност

Нашите ръководители на проекти могат да обяснят всеки технически казус на разбираем език за клиента и да предоставят актуална информация за текущото състояние на проекта.

Управление на рисковете

Всеки проект крие рискове и непредвидени технически усложнения, но нашите специалисти могат да ги дефинират в ранните фази на проекта и да ги минимизират.

Качеството е в процеса

Софтуерната разработка крие много рискове от некачествено изпълнение на задачите, особено при липса на добъро планиране, често качеството се понижава, за да може да бъде спазен крайният срок. Но нашите експерти знаят как да предотвратят този порочен кръг.

Клиенти

Част от нашите клиенти

Разкажете ни повече за Вашата идея

Имате идея за проект?
Нека го обсъдим, оценим и реализираме!

Свържете се с нас