Сметна палата

Статус на проекта : Онлайн

Тип на проекта : Разработка на уебсайт

Клиент : Сметна палата на Република България

 Сметната палата  контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности

Мисията на Сметната палата е да контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява ефективна, ефикасна и икономична одитна дейност, за да спомогне за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси.

scroll
logo Pytek Ltd. Contact Details:
Main address: кв. Зона Б-19, ул. Брегалница 66} 1303 София
Tel:0878411690, E-mail: office@pytek.bg