ЧЕЗ защита на лични данни

Статус на проекта : Онлайн

Тип на проекта : Разработка на уебсайт

Клиент : ЧЕЗ ИКТ

Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.  

Разработка и поддръжка на уеб сайт с информация за защита на личните данни

scroll
logo Pytek Ltd. Contact Details:
Main address: кв. Зона Б-19, ул. Брегалница 66} 1303 София
Tel:0878411690, E-mail: office@pytek.bg