ЧЕЗ Къде другаде

Статус на проекта : Онлайн

Тип на проекта : Разработка на уебсайт

Клиент : ЧЕЗ Разпределение България част от ЧЕЗ Груп България

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, с предишно наименование "Електроразпределение Столично" АД, е акционерно дружество с акции, разпределени както следва: 67% притежавани от мажоритарния акционер CEZ, a.s., Република Чехия и 33%, притежавани от различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. 

Разработка и поддръжка на уеб сайт за кариерно развитие

scroll
logo Pytek Ltd. Contact Details:
Main address: кв. Зона Б-19, ул. Брегалница 66} 1303 София
Tel:0878411690, E-mail: office@pytek.bg